ПРО НАС

"АКАДЕМІЯ АРТИСТІВ ТА АКРОБАТІВ"  -

чудові можливості для високого старту

Історія відкриття студії

Одна чудова сімейна пара професійних спортсменів і артистів цирку якось замислилась над відкриттям студії для дітей. Хотіли створити особливу атмосферу, комфортне місце, куди приємно було би прийти всією родиною.

 

Так з’явилась ідея нашої студії - спортивно-циркова студія Академія А. Весь великий досвід і знання наших засновників (Бобровник Сергій і Кірянова Олена) хотілося покласти в основу студії для дітей, передати іншим те цінне, чим володіють професіонали.

Заняття для дітей та дорослих

Спочатку студія замислювалась як підготовка саме артистів і акробатів. Але з часом студія Академія А переросла свою назву і значно розширила напрямки в навчанні, збільшила заняття для дітей та дорослих.

 

Головним було - надати широкі можливості в розвитку для дітей різного віку, допомогти розкрити свої здібності та задатки, обрати кожному свій варіант подальшого розвитку.

КОМАНДА ПРОФЕСІОНАЛІВ

Таким чином, поступово зібралася дружня команда професіоналів, педагогів за різними напрямками. Нам важливо - розкрити дитину, захопити її дивовижним світом спорту або мистецтва, а також - навчити працювати в команді, прагнути до високих результатів, навчити долати труднощі та невдачі.

 

Для батьків в студії працює педагогічна та психологічна допомога, правильний вибір занять для дітей, вибір педагога та зручного графіку. А також - вільний час для батьків, поки діти з нами! :)

Популярні заняття для дітей

Студія Академія А заощадить ваш час і зусилля, адже не потрібно шукати по всьому місту різні напрямки, корисні та цікаві заняття для дитини. Ми зібрали в одному місці, в комфортних умовах найпопулярніші заняття для дітей, дбайливе ставлення адміністрації та педагогів, участь у фестивалях і спортивних змаганнях.

 

Ми віримо, що студія Академія А стане гарним початком для вашої дитини. Нехай це буде ваш чудовий старт до високих результатів!

ЗАВДАННЯ СТУДІЇ

Прищепити любов до спорту, танців, творчості, захопити корисними заняттями

Розкрити потенціал дитини, відкрити її нові грані

Розвинути фізичні якості для спорту і танців - силу, швидкість, спритність, координацію, гнучкість і пластику

Розвинути творчі здібності, фантазію та уяву, допомогти в самовираженні

Підготувати АРТИСТІВ, акробатів, ТАНЦЮРИСТІВ, ХУДОЖНИКІВ, ВОКАЛІСТІВ і АКТОРІВ

Брати участь в фестивалях та різноманітних шоу програмах, перемагати в конкурсах

Навчити працювати в команді, ставити завдання особистого та командного  зростання

Розвивати соціальні навички, довіру і взаємопідтримку в колективі

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЗАНЯТЬ?

 • АНКЕТА

 • ЗАЯВА

 • ДОГОВІР

  ДОГОВІР №

  про надання послуг

   

   

  м. Київ  «____» ___________20___ рік

   

   

  Фізична особа підприємець, Бобровник Сергій Петрович  (у подальшому – Виконавець/ "Академія А»), який зареєстрований платником єдиного податку 2 групи, номер запису у ЄДР 2746017337 , з одного боку, та________________________________________________________________________________, що є Батьком/Матір’ю/іншою особою, яка є законним представником і виступає від імені обох батьків,

  (необхідне підкреслити)

  з іншого боку (у подальшому – Замовник/батьки), які надалі визначаються як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона» уклали цей Договір про наступне:

   

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати послуги з організації та проведення занять для дитини Замовника за власною програмою, на умовах та в порядку, визначених цим Договором, а Замовник - зобов’язується забезпечити присутність дитини на заняттях «Академії А» під час надання Виконавцем послуг та оплатити такі послуги на умовах та в порядку, визначених цим Договором.

  1.2. Мета надання послуг – розвиток інтелектуального та творчого потенціалу дитини Замовника,  її фізичних здібностей на основі існуючих навчальних програм «Академії А».

  1.3. На підставі цього Договору

  _____________________________________________________________________________________

  (прізвище ім'я та по-батькові дитини)

  (в подальшому – дитина, учень) зараховується на навчання до «Академії А».

  1.4. Виконавець організовує надання послуг відповідним педагогом згідно визначеного напрямку занять, вікової групи та розкладу.

  Місце надання послуг: м. Київ, вул. Декабристів, 2. Заняття відбуваються в спеціально обладнаних приміщеннях ««Академії А» згідно визначеного розкладу.

  1.5. Строки надання послуг:

  початок надання послуг:________________________________

  закінчення надання послуг: «31» серпня 2020р. За згодою Сторін договір може бути пролонговано на тих же умовах  на термін, взаємоузгоджений зі Сторонами.

   

  2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

  2.1. Виконавець зобов’язується:

  2.1.1. Забезпечити надання послуг на високому професійному рівні з використанням авторських програм та власного досвіду.

  2.1.2. Самостійно регламентувати розклад навчально-тренувального процесу (зокрема, встановлювати графік канікул, у тому числі, у випадках оголошення карантину, перенесення тренувальних днів на вихідні чи святкові дні тощо). Повідомляти Замовника про зміни у розкладі надання послуг у порядку, визначеному Договором.

  2.1.3. Залучати до проведення занять кваліфікованих тренерів, педагогів, які пройшли належне медичне обстеження.

  2.1.4. Створювати необхідну матеріально-технічну базу та організовувати відповідне методичне забезпечення тренувального, навчального процесу.

  2.1.5. Забезпечити медичну допомогу дитині та у разі погіршення її стану здоров’я під час надання послуг надати першу допомогу, забезпечити виклик швидкої медичної допомоги, а також одразу повідомити батьків за номерами телефонів, вказаними в розділі 9. «Реквізити та підписи сторін».

  2.1.6. Надавати Замовнику інформацію про результати спортивних досягнень, поведінку дитини тощо. Замовник усвідомлює, що Виконавець не може гарантувати сто відсоткового засвоєння дитиною наданого навчально-тренувального матеріалу.

  2.1.7. Поважати честь і гідність дитини та Замовника. Не допускати жодних проявів насильства до Замовника, його дитини.

  2.1.8. Здійснити інструктаж дитини з техніки безпеки під час знаходження у тренувальному приміщенні, під час тренувань слідкувати за технікою виконання спортивних вправ, підтримувати дисципліну під час занять. Надати повну інформацію Замовнику щодо Правил «Академії А».

  2.1.9. Здійснювати контроль за дитиною та її поведінкою під час проведення заняття.

  2.1.10. Сприяти створенню на заняттях атмосфери творчого натхнення, доброзичливості та взаємної поваги.

  2.2. Замовник зобов’язується:

  2.2.1. Зі своєї сторони повідомити дитині загальні правила безпеки з метою уникнення нещасних випадків під час тренувань, забезпечити виконання дитиною правил «Академії А», загальноприйнятих у суспільстві моральних принципів, запобігати проявам/загрозам насильства проти представників Виконавця, інших учнів з боку дитини/Замовника, не допускати учнем порушення правил навчального процесу та загальних Правил «Академії А». Замовник самостійно відслідковує зміни у Правилах та інших внутрішніх нормативних документах Виконавця, що розміщуються у батьківських групах месенджерів, у мережі ІНТЕРНЕТ та/або у приміщенні Виконавця на дошці оголошень.

  2.2.2. Своєчасно здійснювати оплату послуг Виконавцю в порядку, передбаченому цим Договором.

  2.2.3. Надати Виконавцю довідку про результати медичного огляду дитини та в письмовій формі надати Виконавцю інформацію про фізіологічні особливості дитини, в тому числі про алергічні реакції, хронічні, психічні хвороби тощо (важливі особливості, які можуть вплинути на навчально-тренувальний процес, взаємодію та спілкування під час занять). В разі ненадання зазначеної вище письмової інформації та медичної документації відповідальність за можливі негативні наслідки для здоров’я дитини несе Замовник.

  2.2.4. Надати Виконавцю оригінал (або копію) полісу добровільного медичного страхування дитини від нещасних випадків.

  2.2.5. Батьки та/або треті особи зобов’язуються виконувати вимоги Правил «Академії А». Поважати честь і гідність інших учнів та співробітників Виконавця, сприяти виконанню Сторонами умов цього Договору, допомагати підтримувати на заняттях атмосферу творчого натхнення, доброзичливості та взаємної поваги.

  2.2.6. Особисто або за допомогою третіх осіб (інформацію про яких письмово надано Виконавцеві) вчасно приводити та забирати дитину з занять.

  2.2.7. У разі нанесених дитиною та/або Замовником матеріальних збитків Виконавцю самостійно за власний рахунок їх усунути або сплатити на користь Виконавця кошти, необхідні для покриття завданих збитків.

  2.2.8. У разі погіршення самопочуття та/або стану здоров’я дитини під час проведення занять в приміщеннях Виконавця особисто забрати дитину впродовж 120 хв. для забезпечення надання їй необхідної медичної допомоги.

  2.2.9. Протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити Виконавця про зміну адреси проживання, телефону та інших реквізитів.

  2.2.10. Підтримувати постійний зв’язок (телефонний, через мережу ІНТЕРНЕТ та інші) з тренерами та персоналом Виконавця.

   

  3. ПРАВА СТОРІН

  3.1. Виконавець має право:

  3.1.1 Вимагати від Замовника та його дитини належного дотримання Правил «Академії А».

  3.1.2 Самостійно коректувати розклад навчально-тренувального процесу (при необхідності) з метою покращення загального результату та якості навчання.

  3.1.3 Надати дитині Замовника можливість відпрацювати пропущені заняття лише за умови повного оплаченого абонементу (як за попередній період, так і за поточний період відпрацювання), наявності вільних місць у групах, в межах визначеного періоду та при узгодженні з адміністрацією «Академії А».

  3.1.4 Запропонувати Замовнику перерахунок оплаченого абонементу згідно тарифікації разових занять за умови недостатнього відвідування занять дитиною (4 та менше заняття з абонементу).

  3.1.5 У випадках, передбачених Договором та/або законодавством, достроково в односторонньому порядку розірвати Договір.

  3.1.6 У випадку порушення умов Договору Замовником призупинити надання послуг, не допускати/відсторонити учня до/від занять.

  3.1.7 Надавати рекомендації Замовнику щодо переведення дитини на індивідуальну форму навчання.

  3.2. Замовник має право:

  3.2.1 Оплачувати послуги Виконавця із залученням третіх осіб за погодженням з Виконавцем, а саме, не пізніше 2-х днів з дня оплати проінформувати Виконавця про внесення оплати за навчання третьою особою шляхом надання копії підтверджуючого документа, що засвідчує факт оплати.

  3.2.2 Відпрацювати пропущені дитиною заняття за умови повного оплаченого абонементу (як за попередній період, так і за поточний період відпрацювання), наявності вільних місць у групах, в межах визначеного періоду та при узгодженні з адміністрацією «Академії А».

  3.2.3 Обговорювати з адміністрацією «Академії А» можливість перерахунку оплаченого абонементу згідно тарифікації разових занять за умови недостатнього відвідування занять дитиною (4 та менше занять) з абонементу.

  3.2.4 Відвідувати відкриті заняття за участю дитини, завчасно узгодивши це з адміністрацією «Академії А».

  3.2.5 У випадках, передбачених цим Договором/законодавством, розірвати цей Договір.

  3.2.6 Отримувати  від Виконавця інформацію про хід занять, тренувань та спортивні досягнення учня.

  3.1.7. Обговорювати з Виконавцем можливість переведення дитини до іншої групи або на індивідуальну форму навчання.

   

  4. УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

  4.1. Вартість послуг за один календарний місяць складає загальну суму всіх абонементів по напрямках навчання, які відвідує дитина Замовника. Сума визначається згідно загальних умов тарифікації наданих Виконавцем послуг, які діють на протязі поточного навчального року. При бажанні Замовник може обрати квартальний або річний абонемент до сплати послуг Виконавця.

  4.2. Розрахунки між Сторонами здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів у національній грошовій одиниці України  згідно реквізитів, які надаються Виконавцем. Також розрахунки можуть здійснюватись Замовником у готівковій формі за угодою Сторін.

  4.3. Днем здійснення оплати вважається день зарахування коштів на рахунок Виконавця (при безготівковій формі оплати ) або день внесення готівкової оплати.

  4.4. Вартість, зазначена у п.п. 4.1, є абонементною платою, не може бути поділена на окремі частини. Абонемента плата є пільговою оплатою занять, відрізняється від разової оплати за окремо проведені заняття. Оплата наданих послуг здійснюється на підставі виставлених рахунків або самостійно Замовником не пізніше 5-го числа оплачуваного місяця. Акти наданих послуг не складаються.

  4.5. Здійснюючи абонементну оплату, Замовник стверджує, що він не має претензій за послуги, надані у попередньому місяці.

  4.6. Розмір абонементної оплати  може бути переглянутий адміністрацією «Академії А» у наступних випадках:

  - збільшення розміру орендної плати за землю, введення податку на нерухомість, введення нових податків та/або зборів, видання нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, які безпосередньо спричиняють збільшення витрат Виконавця.

  У випадку недосягнення згоди Сторонами щодо вартості послуг Договір припиняє дію, при цьому складання додаткових угод не вимагається.

   

  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

  5.2. Замовник у випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором відшкодовує іншій стороні матеріальні збитки.

  5.3. У випадку порушень своїх зобов’язань за цим Договором Виконавець повертає Замовнику кошти за невикористану частину абонементу.

  5.4. У випадку відвідування дитиною спортивних занять, участі у тренуваннях, Замовник усвідомлює об’єктивну можливість виникнення травмування дитиною під час тренувань, особливо при умові недотримання дитиною правил безпеки. Виконавець у даному випадку зобов’язаний надати першу допомогу дитині та звернутись за подальшою професійною допомогою медиків при потребі.

  5.5. Виконавець не несе відповідальність за збереження та цілісність майна Замовника.

   

  6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ,

  УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

  6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до « _31_» серпня 2020 року.  Договір може бути пролонговано на тих же умовах  на термін, взаємоузгоджений зі Сторонами..

  6.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені виключно за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до цього Договору.

  6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний у наступних випадках:

  6.3.7.  Сторонами в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання Договору Сторона, яка прийняла таке рішення, повідомляє іншу Сторону не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. Укладення та підписання додаткових угод в даному випадку Сторонами не вимагається.

  6.3.8. В односторонньому порядку Виконавцем у випадку порушення Замовником п.п. 4.1., 4.4., вимог пунктів розділу 2 цього Договору, надання Виконавцю недостовірної інформації, передбаченої умовами Договору та/або законодавством, поширення недостовірної інформації щодо Виконавця та/або третіх осіб, які мають договірні відносини з Виконавцем. Про дострокове розірвання Договору на зазначеній в цьому підпункті підставі Виконавець повідомляє Замовника (або осіб, які їх замінюють)не пізніше. ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання Договору. Відлік до дати розірвання починається з наступного дня від дати відправлення повідомлення про розірвання Договору, та на 20-й день Договір є розірваним. Укладення та підписання додаткових угод в даному випадку Сторонами не вимагається.

  6.3.9. В односторонньому порядку Виконавцем у випадку порушення Замовником (або його дитиною) Правил «Академії А», особливо у випадку грубого порушення. До грубого порушення правил відноситься:

  - принесення та споживання алкоголю, наркотичних та інших психотропних речовин на території Виконавця;

  - паління;

  - обґрунтована підозра у вживанні наркотичних та інших психотропних засобів;

  - крадіжка або псування майна третіх осіб;

  - погрози, залякування, агресія та насильство, в тому числі, психологічне, по відношенню до інших дітей, персоналу, інших осіб, що перебувають на території Виконавця;

  - антисоціальна поведінка;

  - нецензурне висловлювання, вживання ненормативної лексики;

  - пошкодження майна Виконавця (відео спостереження, пожежної безпеки, енерго-, електрозабезпечення тощо).

  У випадку грубого порушення Замовником Правил «Академії А» Договір припиняє свою дію з наступного дня за днем встановлення факту грубого порушення Правил «Академії А». Факт порушення фіксується одностороннім актом, який складається Виконавцем самостійно.  Підписання акту Замовником у такому випадку не вимагається. Укладення та підписання додаткових угод у даному випадку Сторонами не вимагається.

  6.3.10. В односторонньому порядку Виконавцем у випадку втручання Замовника будь-яким чином у навчальний (тренувальний) процес та перешкоджання йому. В даному випадку Виконавець повідомляє Замовника про причини розірвання договору, підписання додаткової угоди не передбачається.

  6.3.11. В односторонньому порядку Виконавцем у випадку зневажливого ставлення з боку Замовника (або його дитини) до учнів «Академії А», батьків учнів та співробітників Виконавця, (поширення неправдивої інформації чи інформації, що завдає шкоди іміджу Виконавця та/або негативно впливає на його ділову репутацію), а також у випадку ненадання/приховування інформації про фактичний стан здоров’я дитини.

  6.3.12. В односторонньому порядку Замовником у випадку порушень своїх зобов’язань Виконавцем за цим Договором. В даному випадку Замовник повідомляє Виконавця про причини розірвання договору, підписання додаткової угоди не передбачається.

  6.3.13. За взаємною згодою Сторін.

  6.4. В разі розірвання Договору за ініціативою Замовника оплата, внесена за поточний місяць, поверненню не підлягає.

  6.5. У разі розірвання Договору за ініціативою Виконавця (порушення з боку Замовника відсутні), оплаті підлягають лише фактично надані послуги (до дня фактичного розірвання Договору). Виконавець готує звірку розрахунків на дату розірвання договору, що є підставою для проведення розрахунків між Сторонами за фактично надані Виконавцем послуги.

  6.6. В разі розірвання Договору Сторони не звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору.

   

  7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  7.1. При настанні форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що призвело до неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов'язань за даним Договором, відповідна сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, загальна військова мобілізація, військові дії, дії суспільного ворога, акти тероризму, диверсії, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

  7.2. Сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України або та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості форс-мажорних обставин.

  7.3. Сторона зобов'язана негайно, не пізніше 3 (трьох) робочих днів, повідомити іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин, про передбачуваний строк їх дії і про їх припинення.

  7.4. При настанні форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини.

  7.5. Якщо обставини непереборної сили діють впродовж 3 (трьох) місяців дію цього Договору може бути припинено однією із Сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні.

   

  8. ІНШІ УМОВИ

  8.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, які не можуть бути врегульовані Сторонами шляхом переговорів, підлягають розгляду в суді відповідно до діючого законодавства України.

  8.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, Правилами «Академії А».

  8.3. Замовник усвідомлює:

  - Договір може бути достроково припиненим з ініціативи Виконавця у разі порушення Батьками/Дитиною/третіми особами умов цього Договору;

  - необхідність здійснення батьківського контролю за розвитком, навчальними успіхами та поведінкою дитини.

  8.4. Будь-які повідомлення, у тому числі засобами електронного зв’язку (направлення e-mail), що направляються Сторонами одна одній на підставі цього Договору та у зв’язку із його виконанням,мають юридичну силу та вважаються належним та допустимим доказом у разі, якщо такі повідомлення направлені з адрес/на адреси (адреси місця проживання, e-mail тощо), вказані в цьому Договорі.

  8.5. Датою одержання будь-якого поштового та/або електронного відправлення Стороною, якщо інше не передбачено цим Договором, в залежності від того, котра з цих подій відбудеться раніше, є:

  - дата одержання Стороною поштового відправлення та/або на e-mail;

  - дата повернення не отриманого поштового відправлення на поштове відділення відправника;

  - наступна дата за датою відправлення Виконавцем електронного повідомлення з копією акту, складеного у порядку пункту 6.3.3 Договору, на e-mail Замовника.

  8.6. З дати підписання цього Договору все попереднє листування, документи і переговори між Сторонами з питань, що є предметом цього Договору, втрачають юридичну силу.

  8.7. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно (впродовж 3 (трьох) робочих днів) повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

  8.8.  Підписанням цього Договору Замовник надає згоду Виконавцю на здійснення фото- та відеозйомки на території «Академії А», поза межами її території  під час навчально-тренувального процесу та організованого Виконавцем відпочинку, а також на використання (показ, розміщення, відтворення, розповсюдження) таких фото та відео матеріалів на сайті Виконавця, у соціальних мережах (Facebook та ін. ), в електронних та друкованих виданнях та  інших інформаційних зовнішніх онлайн-ресурсах.

  8.9. Підписання цього Договору є свідченням згоди Замовника на обробку, накопичення, зберігання та використання наданих ним персональних даних, без передачі третім сторонам, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання послуг.

  8.10. Підписання цього Договору є свідченням того, що Замовник ознайомлений із Правилами «Академії А», іншими внутрішніми нормативними документами Виконавця, які розміщенні на веб-сайті Виконавця, а також у приміщенні Виконавця на інформаційних дошках, та Замовник усвідомлює, що підчас певних занять (тренування) існує ризик отримання учнем фізичних ушкоджень та/або травм.

  8.11. Сторони стверджують, що ними узгоджені всі істотні умови Договору, i зобов'язуються надалі не висувати з цього приводу ніяких претензій одна до одної.

  8.12. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

   

  9. ПІДПИСИ СТОРІН:

   

  ВИКОНАВЕЦЬ:

   

   

   

  ______________   /__________________________

                (підпис)                                                          (ПІП)

  ЗАМОВНИК:

   

  ____________________________________________

  Мати /Батько/ Інша особа – ПІП

  ____________________________________________

  Паспортні дані

  ____________________________________________

   

  ____________________________________________

  Місце проживання:___________________________

  ______________________________________________________________________________________

   

  моб. тел:_____________________________________

   

  Особа(и), яка (які) має право забирати дитину з «Академії А»:

  1) _________________________________________

  моб. тел:___________________________________

  2) _________________________________________

  моб. тел:____________________________________

   

  ______________   /__________________________

  (підпис)                                                         (ПІП)

   

   

 • правила студиIї

  1.      На початку відвідування занять обов’язково надати довідку від лікаря (щодо відсутності протипоказань у дитини для обраного виду занять - акробатики, гімнастики, цирков. мистецтва, танців тощо). Батькам слід окремо повідомити адміністрацію «Академії А» про фізіологічні особливості дитини (в тому числі про алергічні реакції, хронічні, психічні хвороби тощо), які можуть впливати на ефективність проведення занять.

   

  2.      На всі заняття «Академії А» рекомендується приходити завчасно - за 10-15 хвил. до початку (очікуючи перед залами), та вчасно заходити до залу згідно розкладу. З метою якісного проведення занять тренер (педагог) має право не допускати до заняття учня, який запізнився понад 15 хвилин від початку його проведення.

   

  3.      Для занять у залах слід мати спеціальну зручну форму одягу (спортивну, змінну). Обов’язково мати з собою легке змінне взуття (для пересування поза залами «Академії А»), а також чисті шкарпетки – для занять у залах. Довге волосся має бути прибране до зачіски (хвіст, коси тощо), але тільки за допомогою м’яких гумових засобів. Заради безпеки категорично забороняється використання твердих, гострих, металевих та пластикових прикрас (засобів для зачісок). В цілому слід завжди дотримуватись охайного зовнішнього вигляду. Не рекомендується з метою безпеки приходити на заняття з прикрасами (каблучки, кульчики, браслети, ланцюжки тощо). Тренер має право не допускати до заняття дитину в неохайному вигляді, при відсутності спеціального одягу та взуття.

   

  4.      До залу діти входять лише з дозволу тренера (педагога), перебуваючи там під наглядом педагога. З метою безпеки категорично забороняється самостійне відтворення учнем акробатичних та гімнастичних елементів поза залами, без нагляду тренерів (педагогів).

   

  5.      Забороняється учням самостійно залишати зал, без дозволу тренера (педагога). Тренер не несе відповідальності за дитину поза межами залу. А також не рекомендується учням самостійно залишати приміщення «Академії А» без попереднього узгодження з батьками та адміністрацією.

   

  6.      З метою уникнення нещасних випадків під час занять учням слід уважно ставитись та виконувати всі необхідні рекомендації тренерів (педагогів), дотримуватись важливих правил безпеки та поведінки у залах та за їх межами.

   

  7.      Дозволяється вносити з собою до залу лише необхідну дитині питну воду (бутильовану). Інші напої та їжу забороняється вносити до залу.

   

  8.      Рекомендується не приносити без потреби до приміщення «Академії А» цінні речі та залишати їх без нагляду, т.я. адміністрація не несе відповідальності за речі. Дозволяється брати особисті цінні речі (телефони, планшети тощо) з собою до залу або залишати їх під наглядом адміністрації за умови попереднього узгодження.

   

  9.      Поважати честь і гідність інших учнів та співробітників «Академії А», допомагати підтримувати на заняттях атмосферу творчого натхнення, доброзичливості та взаємної поваги.

   

  10.  Категорично не допускаються будь-які прояви/загрози насильства проти дитини (її батьків) з боку інших учнів, їх батьків, представників «Академії А», а також в зворотньому напрямку – не допускаються і з боку дитини (та її батьків) до інших учнів, їх батьків та  представників «Академії А». Батькам рекомендується контролювати виконання дитиною загальноприйнятих у суспільстві моральних принципів, не допускати учнем порушення правил тренувального процесу.

   

  11.  Дбайливо ставитись до майна «Академії А» та її приміщення в цілому. У випадку здійснення матеріальних збитків (з вини дитини або її батьків) батьки мають самостійно, за власний рахунок їх усунути або сплатити на користь «Академії А» кошти, необхідні для покриття завданих збитків.

   

  12.  Рекомендується у випадку пропуску учнем занять за будь-яких обставин повідомляти адміністрацію «Академії А». Обов’язково попереджати про стан здоров’я дитини у випадку її хвороби. Тренер (педагог) має право не допускати учня до заняття з явними ознаками хвороби, попередивши про це батьків учня.

   

  13.  Можливо відпрацювати всі пропущені дитиною заняття за попередній період лише за умови повного оплаченого абонементу за поточний період, при узгодженні з адміністрацією «Академії А» та наявності вільних місць у групах.

   

  14.  Можливий перерахунок оплаченого абонементу згідно тарифікації разових занять (!не абонементу) за умови недостатнього відвідування занять дитиною.

   

  15.  Учні в студії «Академія А» ведуть особистий спеціальний щоденник, який можна придбати в адміністрації. Щоденник слід носити на кожне заняття, в ньому відзначаються тренером (педагогом) успіхи дитини, абонементна оплата та відпрацювання занять.

   

  16.  Оплату занять рекомендується вносити до 5-го числа кожного місяця у формі абонементу (пільгової оплати) за певний період (місяць, квартальний-за бажанням) або у формі разової оплати за окреме заняття.

   

  17.  Повний оплачений абонемент дає право на 10% знижку на 2-й(і 3,4-й) абонемент (меншої вартості).

   

  18.  Тренер (педагог) має право рекомендувати переведення дитини до іншої групи згідно її підготовки. Батьки також мають право перевести власну дитину до іншої групи за умови обов’язкового попереднього узгодження цього з адміністрацією «Академії А».

   

  19.  Для досягнення гарних результатів підготовки та визначених цілей наполегливо рекомендується систематичне відвідування учнем запропонованих занять.

   

  20.  Батьки можуть бути присутніми на заняттях студії «Академія А» лише у визначені адміністрацією Дні (години) відкритих занять або за умови особливих обставин.

   

  21.  Батьки мають право обрати зручний для них спосіб спілкування з тренером (педагогом).

   

  22.  Забороняється сприяти найму або пропонувати співпрацю жодному з працівників «Академії А».

ЧОМУ САМЕ МИ?

Унікальне навчання

Досвідчені та кваліфіковані педагоги, авторська програма навчання

Комфорт

Сучасне обладнання, комфортні умови для занять

Безліч напрямків

Великий спектр напрямків для розвитку, професійна база для старту

Педагоги про свою роботу

г. Київ, вул. Декабристів 2, поверх 2

academyartistsacrobats@gmail.com

© Copyright 2018 "Академія А" All rights reserved

Дизайн Скляр Тетяна